Media Ukkie Dagen

Met de Media Ukkie Dagen vraagt Mediawijzer.net jaarlijks aandacht van ouders en (professionele) opvoeders voor het belang van mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. De campagne richt zich niet alleen op ouders. De volgende Media Ukkie Dagen vinden plaats van 29 maart tot en met 5 april 2019. Het zal de meeste ouders niet…