MediaDiamant

De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Het model belicht vijf verschillende kanten van mediaopvoeding; het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.

De plek waar ouders meer informatie kunnen vinden is mediawijsheid.nl/mediadiamant. Bij elke kant worden praktische tips en informatie per leeftijdsgroep gegeven. Vervolgens kunnen ouders deze vijf kanten naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van hun opvoedstijl en gezinssituatie. Er is ook een handig knipvel die ouders kunnen downloaden.

Ook opvoedprofessionals kunnen de MediaDiamant gebruiken om kinderen en ouders te begeleiden en te ondersteunen. Op https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/mediadiamant/ staat voor hen meer (achtergrond)informatie over het model, inclusief theoretisch kader en downloads.