Boek Contact! Kinderen en nieuwe media (2010)

Contact! Kinderen en nieuwe media

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar laten zich sterk beïnvloeden door commerciële uitingen op internet. Ze kunnen reclame niet van andere boodschappen onderscheiden en zijn vatbaar voor misleiding. Naast een aanpassing van de Kinder- en jeugdreclamecode is het wenselijk een doorlopende leerlijn informatievaardigheden te ontwikkelen voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Dit is de strekking van het boek Contact! Kinderen en nieuwe media. In deze publicatie breken de auteurs, op basis van wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van nieuwe media door basisschoolleerlingen, een lans voor het aanleren van digitale vaardigheden. Zo stellen zij bijvoorbeeld dat het goed zou zijn als kinderen reeds in het basisonderwijs leren een website te bouwen. De auteurs zijn van mening dat als kinderen zelf ervaring opdoen met het zenden van informatie, zij vervolgens beter in staat zijn de boodschappen van anderen op waarde te schatten.