Over SIC NL

Safer Internet Centre Nederland

Sinds 2006 fungeert ECP als Safer Internet Centre in Nederland, samen met Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl) en sinds 2015 ook met Netwerk Mediawijsheid. 

De Europese Digitale Agenda heeft als doelstelling om elke Europeaan digitaal vaardig te maken. Kinderen en jongeren vormen daarbij een speciale doelgroep. Ze zijn vaak razendsnel op hun smartphones, maar belanden juist daardoor weer gemakkelijker dan voorheen in situaties waar ouders niet van op de hoogte zijn. Digitalisering brengt ook met zich mee dat kinderen en jongeren al op een jongere leeftijd consument worden en in aanraking komen met veel informatie en prikkels.  Kinderen kunnen zelf niet in alle opzichten zelf zorgen voor een veilige online omgeving of de juiste vaardigheden. Hoe gids je ze daarin en hoe zorg je dat kinderen en jongeren op een veilige manier de digitale wereld kunnen betreden?

Better Internet For Kids
Om dit mogelijk te maken heeft de Europese Commissie in 2012 een strategie voor een Beter Internet voor Kinderen ontwikkeld. Dit was voorheen het Safer Internet Programma. ECP, EOKM en Netwerk Mediawijsheid vormen samen het nationale Safer Internet Centre die verantwoordelijk is voor de uitrol van deze strategie in Nederland. Het centre wordt ondersteund door de Europese Commissie (Better internet for Kids programma, DG Connect) en de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid & Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samenwerking
Om haar activiteiten en om de doelstellingen te bereiken werkt het Safer Internet Centre samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook op Europees niveau worden kennis en ervaringen uitgewisseld binnen de netwerken van Insafe en Inhope waar Safer Internet Centres uit meer dan 30 Europese landen in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden de Safer Internet Centres gevoed door de CEO Coalition die de Europese Commissie heeft ingericht.