Over SIC NL

Safer Internet Centre Nederland

Sinds 2006 fungeert ECP als Safer Internet Centre in Nederland, samen met Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl) en sinds 2015 ook met netwerkorganisatie Mediawijzer.net.

De Europese Digitale Agenda heeft als doelstelling: iedere Europeaan digitaal. Zo ook kinderen. Echter hebben zij specifieke behoeften en kwetsbaarheden als het om internet gaat. Daarom heeft de Europese Commissie in 2012 een strategie voor een Beter Internet voor Kinderen ontwikkeld, voorheen het Safer Internet Programma. ECP, EOKM en Mediawijzer.net vormen samen het nationale Safer Internet Centre die verantwoordelijk is voor de uitrol van deze strategie in Nederland. Het centre wordt ondersteund door de Europese Commissie (Better internet for Kids programma, DG Connect) en de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid & Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

De jeugd heeft de toekomst
Voor hedendaagse kinderen en jongeren is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Om hen te helpen met het optimaal en veilig gebruik van de digitale wereld, is blijvende aandacht voor skills, eigen verantwoordelijkheid en veiligheid vereist. Kinderen kunnen zelf niet in alle opzichten voor een veilige online omgeving zorgen of de juiste skills opdoen. Het is belangrijk dat een brede publiekprivate coalitie van partijen de verantwoordelijkheid neemt voor de digitale veiligheid en skills van jongeren.

Samenwerking
Voor haar activiteiten en om de doelstellingen te bereiken werkt het Safer Internet Centre samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook op Europees niveau worden kennis en ervaringen uitgewisseld binnen de netwerken van Insafe en Inhope waar Safer Internet Centres uit meer dan 30 Europese landen in vertegenwoordigd zijn. Ook worden de Safer Internet Centres gevoed door de CEO Coalition die de Europese Commissie heeft ingericht.