Meldknop.nl

Meldknop.nl

Op deze website vinden jongeren (en ook hun ouders en leraren) informatie en advies over en concrete hulp bij vervelende ervaringen op internet.

Jongeren die op internet te maken krijgen met een vervelende situaties, kunnen sinds begin 2012 terecht bij Meldknop.nl. Hier krijgen zij advies en hulp. De reikwijdte van deze dienst is verder toegenomen sinds 2014 de knop de zogenoemde trusted flagger is van bijna alle belangrijke sociale media. Meldknop.nl kan nu uitzonderlijke online problemen met hoge prioriteit melden bij een van de genoemde bedrijven zodat deze met voorrang verwijderd worden.

Op Meldknop.nl vinden jongeren (en hun ouders en leraren) tips voor wat zij zelf kunnen doen om hun problemen op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen. Daarnaast vinden zij er eenvoudig de weg naar instanties waar zij terecht kunnen voor hulp of voor het melden van problemen. Voor dit laatste staat er op Meldknop.nl ook van welke voorvallen er aangifte gedaan kan worden bij de politie en wat daarvoor nodig is.

Sinds 2014 is Meldknop.nl bovendien zogenoemde trusted flagger van bijna alle belangrijke sociale media: Facebook, Instagram, Youtube en Twitter. Dit betekent dat Meldknop.nl uitzonderlijke online problemen die bij hulpverlenende instanties binnenkomen, onmiddellijk kan melden bij een van de genoemde sociale media bedrijven. Deze meldingen worden dan met voorrang verwijderd. Er is ook een commercial voor meldknop.nl ontwikkeld.

De site trekt zo’n 100.000 bezoekers per jaar.

Volgen
Volg Meldknop.nl op Twitter via @meldknop.

Meldknop.nl is een initiatief van het Veiliginternetten.nl en het Safer Internet Center Nederland, in samenwerking met het Meldpunt Kinderporno op Internet / Helpwanted.nl. De website wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Daarnaast werken de Kindertelefoon, Pestweb, Politie (met vraaghetdepolitie.nl) en MiND eraan mee. Meldknop.nl is inmiddels een Europese best practise.

 

Deelnemen aan Meldknop.nl?
Heeft uw organisatie interesse om op welke wijze dan ook Meldknop.nl te ondersteunen? Neem dan contact op met de redactie van Veiliginternetten.nl via info@veiliginternetten.nl.