Digiraadslid Auke volgt Europese webinars over digitaal burgerschap & internet governance

  De afgelopen week, op 25 mei en 1 juni 2016, organiseerde het Better Internet for Kids (BIK) platform een tweetal webinars voor ongeveer dertig jongeren verspreid door heel Europa. Deze webinars waren bedoeld om een inkijk te geven in rechten op internet & digitaal burgerschap, en de geschiedenis & internet governance.

  Met deze webinars wil het Better Internet for Kids platform jongeren stimuleren om mee te doen in internet governance discussies, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden opdoen om persoonlijke meningen te vormen en kwesties op het gebied van hoe het internet ecosysteem werkt te begrijpen. Digiraadslid Auke Pals deed mee en vertelt wat hij van de webinars heeft opgestoken.

  Digitaal burgerschap

  Het seminar op 25 mei ging over kinderen en jongeren rechten in het digitale tijdperk. Er werd vertelt over hoe Unicef bijdraagt aan het ‘empoweren’ van jongeren zodat zij kunnen profiteren van hun digitale rechten. Unicef draait verschillende campagnes om het digitaal burgerschap en digitale rechten onder de aandacht te brengen van digitaal ongeletterden. Daarnaast deelde een jongere uit Brazilië haar perspectief op het onderwerp.

  Het telefoonboek van het internet

  In het vervolg webinar over de geschiedenis van het internet en internet governance was ICANN aanwezig. ICANN zegt jullie misschien niet zoveel, dat was ook het geval bij de meeste jongeren die aan het webinar meededen. ICANN is het bedrijf dat het onder andere het ‘telefoonboek’ bijhoudt van het internet. Welke URL hoort bij welk IP-adres? Deze vraag kunnen zij in no-time beantwoorden door middel van de zogenaamde DNS root die zij bijhouden.

  “Zonder deze drie lagen zou het internet niet bestaan”

  Naast de geschiedenis, het ontstaan van het world wide web en de werkzaamheden die ICANN doet met betrekking tot DNS, IP en verschillende protocollen, vertelde de organisatie ook nog over drie lagen die door samenwerking tussen verschillende stakeholders het internet vormen. Zonder deze lagen zou het internet niet kunnen bestaan. Het gaat om de ‘Economic and societal layer’, zoals bedrijven en personen die actief zijn op internet. Dan is er de ‘Logical layer’ die ervoor zorgt dat aan de hand van afspraken en protocollen iedereen toegang heeft tot internet. En tot slot de ‘Infrastructure layer’, de fysieke stukken die het internet mogelijk maken zoals kabels, datacentra en internet knooppunten, zoals AMS-IX.

  Dit alles is mogelijk door samenwerking van alle betrokkenen. Deze samenwerkingen worden elk jaar weer duidelijk op het Internet Governance Forum (IGF). Daar debatteren alle stakeholders, ook jongeren, mee over de toekomst van internet. Dit jaar vindt het IGF plaats van 6-9 december in Guadalajara in Mexico. In Nederland wordt het belang van het IGF op de kaart gezet door het NL IGF.

  Voor jongeren die naar deze fora gaan zijn webinars als deze zeer nuttig. ICANN, Unicef en BIK bedankt!